logo potápěčedivemania.cz

Potápěčské kurzy

DISCOVERY PONOR (ponor na zkoušku)

Ochutnávka potápění v bazénu

V ceně je zahrnuto zapůjčeni kompletní výstroje, vstup do bazénu, úvodní instruktáž a doprovod instruktora. Při objednání kurzu OWD do dvou měsíců se cena ukázkového ponoru odečte od ceny kurzu.

Cena: 799 Kč


OWD

Vstupní podmínky: minimální věk 10 let se souhlasem rodičů a úspěšně zvládnutý vstupní test plaveckých dovedností (plavání 200 m, 10 min. "šlapání" vody).
Náplň kurzu: OWD kurz je základní výcvikový stupeň, kde student získá potřebné znalosti pro bezpečné potápění ve volné vodě bez přímého dohledu instruktora.
Rozsah kurzu: doporučená délka kurzu je 20 hodin. Studenti musí uskutečnit 4 ponory ve volné vodě o délce min. 20 minut do hloubky od 6 do 18 metrů za denního světla.
Ukončení kurzu: absolventi kurzu se mohou potápět ve volné vodě v podmínkách obdobných výcviku a mohou se účastnit programu AOWD (zkušený potápěč). Studenti ve věku 10-14 let obdrží omezenou certifikaci Junior Open Water Scuba Diver opravňující je potápět se pouze za doprovodu rodičů nebo oprávněného potápěče.

Cena: 7 990 Kč


AOWD

Vstupní podmínky: absolvování kurzu OWD + 25 ponorů ve volné vodě + 4 specializace.
Náplň kurzu: tento program byl vytvořen tak, aby vznikali opravdu "zkušení potápěči" a je určen k rozšiřování a upevňování znalostí a dovedností potřebných pro bezpečné potápění v různých podmínkách.
Rozsah kurzu: program vyžaduje od OWD potápěče, aby získal čtyři specializace a měl zapsáno nejméně 25 ponorů.
Ukončení kurzu: po splnění výše uvedených podmínek obdrží potápěč kvalifikaci AOWD, může se přihlásit do kurzu RD (potápěč záchranář) a účastnit se programu Master Scuba Diver.

Pro získání AOWD postačí splnění vstupních podmínek.

Specializace:

Vstupní podmínky: minimální věk 15 let, kvalifikace OWD.
Náplň kurzu: potápěč se v tomto kurzu naučí správně používat suchý oblek. Probírají se typy suchých obleků, příslušenství, údržba a základní opravy.
Rozsah kurzu: dva ponory.

Vstupní podmínky: minimální věk 10 let, kvalifikace OWD.
Náplň kurzu: cílem kurzu je dát studentům potřebný výcvik pro plánování a realizaci ponorů, které přesahují hloubku 18 m ze základního kurzu OWD a mají max. hloubku 40 m.
Rozsah kurzu: dva ponory.

Minimální věk: 10 let, kvalifikace OWD.
Náplň kurzu: tento kurz má naučit potápěče orientaci pod vodou jak s pomocí kompasu tak podle přírodních orientačních bodů.
Rozsah kurzu: dva ponory

Vstupní podmínky: minimální věk 10 let, kvalifikace OWD.
Náplň kurzu: cílem kurzu je seznámit potápěče s procedurami, technikami a potenciálními riziky spojenými s potápěním v noci nebo za snížené viditelnosti.
Rozsah kurzu: dva ponory za snížené viditelnosti (se světlem)


CPROX1rst AED

Vstupní podmínky: minimální věk 10 let.
Náplň kurzu: tento kurz je kombinací základní první pomoci, kardiopulmonální resuscitace, používání automatického externího defibrilátoru (AED) a kyslíku při první pomoci. Potápěči se naučí správnému provádění resuscitace, vyhodnocení situace, odpovídajícímu poskytnutí první pomoci a používání AED.
Rozsah kurzu: 4 hodiny.

Cena: 2 990 Kč


DIVEMASTER

Vstupní podmínky: minimální věk 18. Musí mít kvalifikaci AOWD, Rescue Diver, absolvování kurzu první pomoci (např. CPR1st nebo CPROX1st AED), min. 40 zapsaných ponorů a platnou potápěčskou prohlídku.
Náplň kurzu: kurz pro divemastra poskytne potřebné znalosti pro vedení skupiny certifikovaných potápěčů ve vodním prostředí. Student musí provést nejméně pět instruktáží a hodnocení ponoru, předvést přípravu, plánování a řízení potápění při potápěčských činnostech.
Rozsah kurzu: délka kurzu je min. 40 hodin a nejméně 4 ponory v různých podmínkách.
Ukončení kurzu: certifikaci uděluje vedení TDI/SDI.

Absolventi mohou asistovat instruktorům při výcviku. Mohou řídit a dohlížet na ponory certifikovaných potápěčů.

Cena: 15 500 Kč


NITROX

Vstupní podmínky: minimální věk 15 let, absolvování kurzu OWD.
Náplň kurzu: toto je úvodní kurz pro rekreační potápěče, kteří chtějí při potápění používat obohacený vzduch kyslíkem (EAN - Enriched Air Nitrox) jako dýchací plyn. Cílem tohoto kurzu je seznámit potápěče s výhodami, nebezpečími a správnými postupy používání nitroxu s obsahem 22% až 40% kyslíku.
Rozsah kurzu: dva ponory.
Ukončení kurzu: absolvent kurzu je oprávněn používat nitrox s obsahem 22-40% kyslíku.

Cena: 4 900 Kč